Ako zálohovať

označené symbolom

Označené
symbolom zálohovanie

označené symbolom

Nestlačené
s vrchnákom

označené symbolom

S čitateľným
čiarovým kódom

V COOP JEDNOTE NÁM NA EKOLÓGII ZÁLEŽÍ,
PRETO PRE VÁS PLÁNUJEME ZRIADIŤ
VIAC AKO 1200 ZÁLOHOVÝCH MIEST.

Časté otázky

Zálohovanie je nástroj rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných plastových fliaš a plechoviek zvýšiť na viac ako 90 %, podporiť recykláciu a prispieť k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v prírode.
Zálohovať sa budú všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu (fľaše) a kovu (plechovky) s objemom od 0,1 do 3 l vrátane, s výnimkou mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu.
V prípade zálohovaných obalov je potrebné si všímať grafický symbol v recyklačných šípkach zálohovanie umiestnený v blízkosti čiarového (EAN) kódu a text ZÁLOHOVANÉ.
Za nápoje sa považujú v zmysle zákona „kvapalné požívatiny obsahujúce viac ako 80 % vody, schopné uspokojovať fyziologickú potrebu vody, medzi nápoje nepatrí mlieko“. Zálohovať sa podľa toho budú sýtené sladené nápoje, nesýtené sladené nápoje, minerálne vody, pramenité vody, dojčenské vody, ochutené vody, ovocné šťavy, nektáre, ovocné nápoje, ľadové čaje, športové nápoje, energetické nápoje, pivo, cider, perry, radler a ovocné víno.
Výška zálohu bude jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, 15 eurocentov.
Od 1. 1. 2022.
Prioritou Správcu zálohového systému bude podporiť recykláciu vyzbieraného materiálu a jeho následné využitie na rovnaký účel, na ktorý bol pôvodne vyrobený. Správca sa hlási k princípom obehového hospodárstva a podporuje recykláciu, tzv. z fľaše do fľaše, resp. z plechovky do plechovky. Vytvorí sa tak možnosť pre výrobcov na Slovensku plniť svoje zákonné povinnosti a dobrovoľné záväzky.

Ako bude fungovať celý zálohový systém?

Aké nápoje sa budú zálohovať?

Viete, čo je to prechodné obdobie pri zálohovaní?